Magdalena Szymczyk
Urodzona 29.05.1984r. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Obecnie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Konserwawcji i Restauracji Dzieł Sztuki - specjalizacja: malarstwo i rzeźba polichromowana.

Zajmuje się malarstwem (olej, akryl, tempera, akwarela) i rzeźbą (drewno). Wystawy indywidualne - Biblioteka Publiczna w Muszynie (malarstwo i rysunek), Dom Parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Rodziny w Zakopanem oraz liczne wystawy zbiorowe organizowane przez PLSP w Zakopanem, jak i TPSP -oddział w Muszynie (zarówno krajowe jak i zagraniczne). Udział w Biennale Szkół Artystycznych w Bielsko-Białej, plenerach rzeźbiarskich (Goleniów, Bóbrka, Ostrołęka, Stuttgart -Niemcy), malarskich (Nowy Wiśnicz, Krościenko, Goleniów, Bayonne -Francja) oraz wystawach zbiorowych organizowanych przez PLSP w Zakopanem, jak i TPSP -oddział w Muszynie (zarówno krajowych jak i zagranicznych).

  powrót