Opielewicz Krzysztof
Urodzony w roku 1973 w Krynicy. Amatorsko zajmuje się malarstwem. Udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych.
powrót