Murzyn Stanisław
Urodzony w roku 1945. Od wielu lat zajmuje się fotografowaniem, podtrzymując tradyc
je rodzinne.
                powrót