Jan Mazurek.
Urodzony w 1957 roku w Szczawniku, gdzie mieszka do dzisiaj. Zajmuje się agroturystyką w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Amatorsko zajmuje się rzeźbą wykorzystując jej elementy w przedmiotach użytkowych.
powrót