Członkowie, artyści
i ich galerie...
Gałuś Małgorzata
Gałus Tomasz
Gancarski Adam
Gruczelak Anna
Gruczelak Zbigniew
Kruk Ryszard
Łotek Krystyna
Mściwujewska - Kruk Bożena
Murzyn Stanisław
Opielewicz Krzysztof
Przyboś Małgorzata
Rucka Barbara
Seweryn Mateusz
Szymczyk Magdalena
Tyrpak Janusz
Weberbauer Józef
  Widłak Barbara
Zalewski Jacek
   

 

Z przeszłości:
M
uszyńskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych istniało już w latach 70 i 80. Przewodniczył mu Karol Rojna, pasjonat malujący na szkle historię i legendy muszyńskie. W latach 90 odbywały się w "małej galerii" Biblioteki Publicznej tzw. "Salony Zaproszonych", na których indywidualni organizatorzy poszczególnych wystaw prezentowali prace swoje, swoich znajomych i przyjaciół. Twórcami poszczególnych "salonów" byli między innymi: Janusz Krzyżanowski, Zbigniew Gruczelak, Barbara Cąplak, Juliusz Jarończyk. Historię tych wystaw można odnaleźć w Księdze Pamiątkowej skrzętnie prowadzonej przez Panią Łucję Bukowską, dyrektora Biblioteki.

Obecnie:
Pomimo zapału kilku osób zajmujących się twórczością artystyczną założenie Towarzystwa wydawało się być jedynie pobożnym życzeniem. Jednak 22 stycznia 2002 roku podczas spotkania organizacyjnego 17 twórców i sympatyków w Muzeum powstało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Oddział w Muszynie. Wybrany Zarząd dokonał wszelkich starań, aby zalegalizowanie Towarzystwa odbyło się zgodnie z literą prawa. Siedziby udzieliła gościnna Biblioteka Publiczna, w której można zasięgnąć informacji na temat działalności Klubu Twórczego. Pierwsza wystawa pt. "Kwiat symboliczny" miała swój wernisaż w galerii Civitas Christiana w Nowym Sączu dn.29 czerwca 2002.

Aby iść z "duchem czasu" zarząd wymarzył sobie własną stronę internetową. To pobożne życzenie spełniło się 6 lipca 2002r. dzięki nieocenionemu Ryszardowi Krukowi. Towarzystwu ciągle przybywają nowi twórcy zajmujący się malarstwem, grafiką, rzeźbą, tkaniną artystyczną, fotografią, poezją, muzyką. Planowane są następne wystawy na które wszystkich mieszkańców naszego urokliwego miasteczka, gości i turystów serdecznie zapraszamy.

Sekretarz Towarzystwa
Anna Gruczelak

Society of Friends of Fine Arts, Muszyna branch

Organised artistic activity in Muszyna goes back to the 1960s. That period coincided with the activities of Muszyna's more >>

Spolok priateľov krásneho umenia, pobočka Muszyna
Počiatky organizovania umeleckej tvorivosti v Muszyne siahajú dalsi >>

 

Przedstawiamy najnowszą pracę:

Adam Gancarski
..i jego rzezby

Prezentacja prac Towarzystwa
Warszawa 2003

 
 
 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
tel. 0-18/471-41-14
33-370 Muszyna
e-mail: tpspmuszyna@interia.pl

Siedziba: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie

© TPSP
Muszyna 2008